Ang imong bukag sa pagkakaron walay sulod.

Pagbalik sa Panimalay